Gunning project Kadeverbetering te Zoetermeer

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland zullen we een mooi project in Zoetermeer gaan realiseren. Op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding hebben we onlangs het project Kadeverbetering Voorweg Fase 1 gegund gekregen. Onze duurzaamheidsdoelstelling resulterend in CO₂ reductie, het beoogde omgevingsmanagement en de planning en projectonderbouwing speelden een belangrijke rol bij het besluit voor de gunning. Er zal juni 2020 worden gestart.

De regionale waterkering langs de Voorweg in Zoetermeer dient te worden verbeterd en zodanig ingericht dat deze voldoet aan de in de provinciale verordening vastgelegde veiligheidsnorm. Het werk omvat het verbeteren van de kade over een lengte van circa 5,2 km en de binnen het projectgebied door ons te verrichten werkzaamheden zijn zeer divers. Deze variëren van opruimings- en grondwerkzaamheden, het verwijderen en opnieuw aanbrengen van beschoeiing, damwanden, beplantingen en verhardingen tot het vervangen van een voetbrug. Daarbij is ook het afstemmen met de omgeving en de aansluiting van de particuliere terreinen van belang voor een voorspoedige projectrealisatie. Iets wat ons ligt en we ook voor andere projecten succesvol hebben ingevuld.

Afbeelding van projectgebied Kadeverbetering Voorweg Fase 1, Zoetermeer onderstaand:

Nieuws & Projecten

foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB
Zegerplas foto 12 HB