Prachtige Past Performance scores in Gouda

Een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is van essentieel belang voor een succesvolle projectrealisatie, maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je van tevoren inschatten hoe een samenwerking zal gaan verlopen? En hoe kun je een samenwerking stimuleren of leren van fouten die in het verleden gemaakt zijn? Bij de beoordeling van projectrealisaties past de gemeente Gouda hiervoor nu al een tijd het zogenaamde Past Performance toe; een systeem wat tot doel heeft om zowel opdrachtgever- als opdrachtnemerschap verder te professionaliseren. Het stelt de kwaliteit van het samenwerkingsproces centraal en maakt deze inzichtelijk en bespreekbaar. Er wordt hierbij niet zozeer beoordeeld of een opdracht is opgeleverd volgens de overeenkomst, maar vooral hoe de eigenlijke uitvoering van de opdracht is verlopen.

Van Rijn Service heeft in de loop der jaren al diverse projecten voor de gemeente Gouda gerealiseerd. Van beschoeiingen, damwanden en bruggen tot aan voetpaden, noodbruggen en diverse calamiteitendiensten. Planmatig werken, samenwerken & communicatie en coördinatie zijn bij Past Performance belangrijke beoordelingsfactoren. En laten wij hier nu juist Рen ook nog eens keer op keer Рzeer goed op scoren. We kijken trots en tevreden terug naar deze projecten en resultaten uit het verleden, maar ook alvast vooruit. Om samen zo mogelijk nog veel meer mooie groen-, grond- en waterwerken te kunnen gaan uitvoeren.

Nieuws & Projecten

foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB
Zegerplas foto 12 HB