Kadeverbetering Rijnsaterwoudsepolder Noord

Project Kadeverbetering Rijnsaterwoudsepolder Noord wordt door Van Rijn Service uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland. De kade van de Rijnsaterwoudsepolder, gelegen in de provincie Zuid-Holland op het grondgebied van Kaag en Braassem, voldoet niet meer aan de normering die de provincie heeft opgesteld. Zo bleek uit eerder uitgevoerde verplichte veiligheidstoetsen. De ernstig verzwakte kade dient dan ook te worden verbeterd met als doel om enerzijds de kering deels te verleggen en anderzijds de functie van de kade – namelijk het keren van het water – weer op het vereiste niveau te brengen.

Een intensief project binnen een klein oppervlakte, waarbij we letterlijk in de achtertuin van de bewoners aan het werk zijn. Er worden in het werkgebied door ons sloten gedempt, watergangen gegraven, een stalen damwand geplaatst en natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd. Voortdurende afstemming en rekening houden met de bewoners is een belangrijk aspect binnen dit project. Zo is bij het heien van de damwand – waarbij circa 15 meter lange elementen zijn toegepast – de trilling continu gemonitord om pieken en overschrijdingen te voorkomen. Ook wordt de nieuwe dijk in overleg gecamoufleerd en de herstelwerkzaamheden van de tuinen geheel in samenspraak met de bewoners uitgevoerd.

Nieuws & Projecten

Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB