Oeverwerkzaamheden ’s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch realiseren we in opdracht van Gemeente ‘s-Hertogenbosch een project van in totaal 36 kilometer aan beschoeiing, damwanden, natuurvriendelijke oevers en uitlaatplaatsen. Een project wat nu zo’n 2 jaar onderweg is en waarvoor maar liefst 360.000 bestaande creosoot palen worden verwijderd ter bevordering van de waterkwaliteit. Tegelijkertijd worden er invasieve plantensoorten bestreden die zich op het traject langs de oevers bevinden. Op een doordachte manier wordt de plaag van de hardnekkige aanwezigheid van de Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien door ons aangepakt. Inmiddels hebben we al 16 van de 18 getroffen locaties onder controle.

Het omgevingsmanagement vormt een belangrijk onderdeel van de projectinvulling in ‘s-Hertogenbosch. We zijn voortdurend in gesprek met de circa 1.200 bewoners binnen het werkgebied en ontzorgen hen op meerdere manieren. Zo houden we hen op de hoogte over het verloop en stemmen we de (herstel)werkzaamheden af gezien de werkgrens die vaak direct aan de tuin van de bewoners ligt.

Nieuws & Projecten

Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB