Renovatie oeververdediging Bodegraven Reeuwijk

In Bodegraven Reeuwijk zijn we in opdracht van de gemeente werkzaam voor een meerjarig project (2023-2026). Het betreft de renovatie van de oeververdediging.

We verzorgen alle planmatige onderhoudsmaatregelen van beschoeiingen, waarbij onderdelen van beschoeiingen of alle beschoeiingen langs (een deel van) een watergang worden vervangen of heringericht. De locaties en aard van de werkzaamheden zijn variabel en afhankelijk van de behoefte en wensen van beheerder en bewoners. Tevens zullen we het aanleggen van beschoeiingen binnen andere civiele reconstructie- en herinrichtingsprojecten gaan verzorgen binnen dit project.

Nieuws & Projecten

Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB