Verbeteren peilvakscheiding Spoelwijk te Boskoop

In het kader van het Watergebiedsplan ‘Greenport Boskoop’ worden maatregelen uitgevoerd om het functioneren van het watersysteem in Boskoop en omgeving weer op orde te brengen en te optimaliseren. Eén van de maatregelen betreft het verbeteren van de peilvakscheidingen in de Gouwepolder.

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland realiseren wij de benodigde werkzaamheden voor de verbetering van het peilvak Spoelwijk. Van dit peilvak moeten gedeelten van de peilvakscheiding worden aangepast ter voorkoming van de situatie dat in extreme situaties (forse neerslag) water vanuit de Gouwepolder het lager gelegen peilvak kan binnenstromen. We werken op dit project CO₂ neutraal en gaan er met onze werkzaamheden dan voor zorgen dat de waterkerende functie aldaar weer naar behoren kan worden vervuld.

Nieuws & Projecten

foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB
Zegerplas foto 12 HB