Project Vinkeveense Plassen aangenomen

In opdracht van ARK Natuurontwikkeling en Bureau Schildwacht gaan we binnenkort van start met project Vinkeveense Plassen. We gaan er een natuurlijke oplossing realiseren tegen het afkalven van de eilanden en creëren een onderwaterbos waar dieren van zullen gaan profiteren. Een duurzame oplossing die gekoppeld is aan ons plan van aanpak – waarin we de werkwijze, planning, transport, duurzaamheid en communicatie uitvoering hadden beschreven – in praktijk zal worden gebracht.

In de Vinkeveense plassen is jarenlang machinaal veen voor brandstof gewonnen. Een dik pak veen werd uitgestoken waardoor er eilandjes ontstonden; zogenaamde legakkers met steile oevers. Door wind en golfslag brokkelen de oevers gemakkelijk af en worden nu vaak met een houten lijst beschermd tegen afkalving. Om een bescherming te kunnen gaan bieden op een natuurlijke wijze realiseren we er een CO₂-neutrale oplossing waar planten en dieren van zullen gaan profiteren. We plaatsen rondom de eilanden hout afkomstig van de eilanden zelf en van omringende gebieden waar gerooid is. Die bomen vangen de golven op en bieden beschutting aan water- en oeverplanten, die op hun beurt ook voor verdere demping van de golven en voor versteviging van de eilanden zorgen. Een natuurlijke, lokale oplossing voor praktische problemen waarbij de omgeving een beetje wilder en zelfredzamer zal worden. Zodra we er actief zijn zullen we door middel van foto’s de werkzaamheden binnen dit project in beeld brengen.

Nieuws & Projecten

Wij gaan met vakantie
Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB