Groot onderhoud natuurvriendelijke oevers Reeuwijk

In opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland verzorgt Van Rijn Service het groot onderhoud van de vele kilometers aan natuurvriendelijke oever van de eilanden in de Reeuwijkse plassen. Een mooi project, perfect passend bij onze dienstverlening. We zijn bekend met de omgeving, beschikken over het juiste materieel en verrichten er onze werkzaamheden vanuit vakmanschap op de vaak krappe locaties. Plaatsen die alleen vanaf het water zijn te bereiken en door bruggen voor groot materieel onbereikbaar zijn.

Het betreft een meerjarig project waarbij wij erop toezien dat de kwaliteit van de strook oeverland  op de eilanden op niveau blijft. Zo zorgen we er onder andere voor dat de vegetatie in tact blijft en verzorgen we de benodigde nieuwe aanplant waar dit noodzakelijk is geworden vanwege bijvoorbeeld het wegspoelen van planten. Daarnaast controleren we de palenrijen op beschadigingen of onvolkomenheden en vervangen of herstellen de palen, doeken en strips waar nodig. Ook het ruim 18 kilometer maaiwerk wordt door ons gefaseerd uitgevoerd.

Nieuws & Projecten

Wij gaan met vakantie
Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB