Vervangen beschoeiing Veerplas Haarlem

In opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude hebben we project Veerplas fase 4 gerealiseerd. De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de oude beschoeiing door kunststof beschoeiing en de bijkomende grondwerkzaamheden. Zie bijgaande foto’s van het uitgevoerde werk in Haarlem.

Nieuws & Projecten

Wij gaan met vakantie
Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB