In opdracht van Het Hoogheemraadschap Rijnland verzorgen we in Zoetermeer binnen project Kadeverbetering Voorweg/Wilsveen Fase 1 de benodigde werkzaamheden voor het verbeteren van de dijken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de dijken, maar ook rekening gehouden met de cultuurhistorie van het oude centrum van Zoetermeer. Bij de dijkverbetering worden geheel passend bij de ambitie van Het Hoogheemraadschap door ons ook de historische wasstoepen hersteld. Deze lager gelegen vlonders worden op hun oorspronkelijke plek en in lijn met het waterpeil teruggebracht.

De wasstoepen speelden vroeger een belangrijke rol bij de hygi├źnische bereiding van zuivelproducten. Om de melkbussen met veel water te kunnen afwassen werden lage vlonders, vlak boven het waterpeil aangelegd. Daarnaast werden deze ook gebruikt om de was te doen. Om de wasstoepen in ere te herstellen hebben we een speciale constructie bedacht die ervoor zorgt dat de wasstoepen weer duidelijk zichtbaar zijn.

Nieuws & Projecten

Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB