Ter verbetering van de waterafvoercapaciteit voor de polder Reeuwijk West, ter hoogte van de Baarsjeskade, realiseren we in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland diverse werkzaamheden. Project Maatregel verbinding Reeuwijk west’ verloopt voorspoedig, zie bijgaand een foto impressie van ons werk ter plaatse.

Nieuws & Projecten

foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB
Gaasperplas foto 9 HB
Zegerplas foto 12 HB