Ter verbetering van de waterafvoercapaciteit voor de polder Reeuwijk West, ter hoogte van de Baarsjeskade, realiseren we in opdracht van Hoogheemraadschap Rijnland diverse werkzaamheden. Project Maatregel verbinding Reeuwiijk west’ verloopt voorspoedig, zie bijgaand een foto impressie van ons werk ter plaatse.

Nieuws & Projecten

V