Maatregel verbinding Reeuwijk West

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland realiseren we diverse werkzaamheden ter verbetering van de waterafvoercapaciteit voor de polder Reeuwijk West.

Het klimaat verandert en de veranderingen gaan sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt en daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Het project wat wij momenteel realiseren vloeit voort uit deze maatregelen; we verbeteren de waterafvoercapaciteit voor de polder Reeuwijk West, ter hoogte van de Baarsjeskade. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van een bestaande duiker en stuw, het graven van een watergang, het aanbrengen van een automatische stuw en ook een prefab fietsbrug. Het werk loopt door tot in de zomer en houd de menutab ‘nieuws’ van onze website in de gaten voor updates met foto’s en video.

Nieuws & Projecten

Wij gaan met vakantie
Alkemaderpolder VRS1
foto 3
foto 3
Zegerplas df01vk
Oeververdediging BR foto 6 HB